Jesteś tutaj: Start / Dla Rodziców

Dla Rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uwaga Rodzicu!

 • Rozpoczynamy nowy rok szkolny. W środę 01 września 2021 r. zapraszamy do przedszkola wszystkie przedszkolaki.
 • Potrzebne będą: kapcie na zmianę, ubranka na przebranie oraz dobry humor.
 • Przyprowadzamy dzieci zdrowe do godz. 8.00!
 • Dziecko nowe wprowadź do przedszkola i powierz opiece nauczyciela.
 • Dzieci z ubiegłego roku wchodzą do przedszkola bez rodzica, po uprzednim dzwonku przy drzwiach i pojawieniu się pracownika przedszkola.
 • Odbierz dziecko nie wcześniej niż o 13.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Wchodzisz, załóż maskę, zdezynfekuj ręce, trzymaj dystans !
 • Jedno dziecko, jeden rodzic;
 • Nie musisz, nie wchodź na teren przedszkola!
 • Pracownicy obsługi nie udzielają informacji o dziecku. Potrzebujesz informacji, zapytaj nauczyciela.


 

 

REKRUTACJA

dzieci do oddziałów przedszkolnych

w Przedszkolu Miejskim nr 1

w Złotoryi

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi ogłasza rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2021/2022. Nabór odbędzie się w dniach od 10.03.2021 r. do 31.03.2021 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji i obejmował będzie dzieci 3-6-letnie (tj. urodzone w 2018, 2017, 2016, 2015 roku).

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami dodatkowymi składać należy:

- w formie papierowej w księgowości przedszkola ( w części piwnicznej budynku w godz. 8.00 – 15.00 albo

- w formie elektronicznej na adres e-mail: przedszkole1@zlotoryja.pl  lub skrytkę ePUAP/PM1Zlotoryja/SkrytkaESP . Ta forma wymaga przesłania oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną.

 

 

Regulamin Rekrutacji i druki dokumentów wymaganych podczas rekrutacji dostępne są do pobrania na stronie

BIP przedszkola:  http://www.przedszkole1.zlotoryja.bip.info.pl/index.php?idmp=15&r=r  lub w księgowości przedszkola.

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ZŁOTORYI UL .ST. STASZICA 10

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola to:

1) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, (składana jest przez rodziców, których dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021 do naszej placówki i rodzice / prawni opiekunowie chcą , aby kontynuowało ono edukację nadal w naszej placówce);

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie uczęszczały do naszego przedszkola);

3) Inne dokumenty załączane w miarę potrzeb postępowania rekrutacyjnego tj.:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu:
 2. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki;
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
 4. Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. Decyzje o niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców, rodzeństwa kandydata, objęcia kandydata pieczą zastępczą.

 

 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ZŁOTORYI UL .ST. STASZICA 10

HARMONOGRAM REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1) Składanie i rejestracja deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce (w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi) przed rozpoczęciem rekrutacji (tj. od 01 marca do 09 marca 2021 r.)

2) Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( od 10 marca do 31 marca 2021 r.)

3) Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez Komisję Rekrutacyjną (od 07 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r.)

4) Podanie do wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych przez Komisję Rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( 23 kwietnia 2021 r.)

5) Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do naszej placówki w postaci pisemnego oświadczenia ( od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.)

6) Podanie do wiadomości rodziców przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

( 07 maja 2021 r.)

7) Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

8) Podpisanie umowy przez rodzica/ prawnego opiekuna z placówką (do 30 sierpnia 2021 r.)

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola określony został w Załączniku nr 1 Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.11.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

Artykuły

Organizacja pracy w okresie wakacyjnym

U W A G A   R O D Z I C E !

W miesiącu lipcu 2019 r. ( od 01 do 31.07.2019 r.) przedszkole nasze pełni dyżur wakacyjny. Zorganizowane będą dla dzieci grupy mieszane  z dziećmi z innych placówek tj. Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul Letniej i ul Górniczej.

Przerwa wakacyjna w miesiącu sierpniu 2019 r. (od 01 do 31.08.2019 r.). Dyżur pełni Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Letniej i przy ul. Górniczej.

Od 27 maja 2017 r. można zapisywać dzieci na wakacje do wybranych placówek. Listy znajdują się w księgowości.

19 maja 2019

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

U W A G A   R O D Z I C E !

W wyniku głosowania nad Złotoryjskim Budżetem Obywatelskim do realizacji wytypowano między innymi program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym „ Twój zdrowy maluch”.

Dzieci z naszego przedszkola, uczestniczące w programie objęte będą bezpłatnymi zajęciami z gimnastyki korekcyjnej. Zainteresowani udziałem swojego dziecka w programie rodzice proszeni są o dostarczenie do nauczyciela do dnia 12.06.2019 r. skierowania od ortopedy lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze wskazaniem uczestnictwa z tego rodzaju zajęciach gimnastyki korekcyjnej .

      Program rusza 17 czerwca i będzie kontynuowany do 17 grudnia 2019 r. Wszystkie dzieci będą objęte profilaktyką, natomiast dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy dodatkowo ćwiczeniami korygującymi. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki w wymiarze 30 min w każdej grupie wiekowej dzieci. Ponadto rodzice proszeni będą o wypełnienie deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie (druk w przygotowaniu). Dzieci muszą być zaopatrzone w strój do ćwiczeń gimnastycznych ( koszulka z krótkim rękawem oraz spodenki w worku w szatni)

Przeciwdziałajmy wadom postawy!

Razem możemy więcej!

19 maja 2019

Zawieszenie strajku

STRAJK ZAWIESZONY

Szanowni Państwo informuję, że strajk nauczycieli i pracowników oświaty został zawieszony. Od 29 kwietnia 2019 r. wracamy do normalnego trybu pracy. Placówka realizować będzie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze we wszystkich grupach wiekowych. Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor Przedszkola - Iwona Wodniak

28 kwietnia 2019