Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

dzieci do oddziałów przedszkolnych

w Przedszkolu Miejskim nr 1

w Złotoryi

na rok szkolny 2023/2024

 

   Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi ogłasza rekrutację uzupełniającą dzieci do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2023/2024. Nabór odbędzie się w dniach od 02.06.2023 r. do 30.08.2023r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji i obejmował będzie dzieci 3-6-letnie (tj. urodzone w 2020, 2019, 2018, 2017 roku).

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami dodatkowymi składać należy:

- w formie papierowej w księgowości przedszkola ( w części piwnicznej budynku w godz. 8.00 – 15.00 albo

- w formie elektronicznej na adres e-mail: przedszkole1@zlotoryja.pl  lub skrytkę ePUAP/PM1Zlotoryja/SkrytkaESP . Ta forma wymaga przesłania oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną.

 

Regulamin Rekrutacji i druki dokumentów wymaganych podczas rekrutacji dostępne są do pobrania na stronie BIP przedszkola: przedszkole1.zlotoryja.pl lub w księgowości przedszkola.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola to:

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie uczęszczały do naszego przedszkola);

2) Inne dokumenty załączane w miarę potrzeb postępowania rekrutacyjnego tj.:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu:
 2. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki;
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
 4. Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. Decyzje o niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców, rodzeństwa kandydata, objęcia kandydata pieczą zastępczą.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

1) Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( od 02 czerwca do 21 sierpnia 2023 r.)

2) Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (od 22 sierpnia do 25 sierpnia 2023 r.)

3) Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (28 sierpnia 2023 r.)

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( od 28 sierpnia do 29 sierpnia 2023 r.)

5) Podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( 30 sierpnia 2023 r.)

Harmonogram rekrutacji do przedszkola określony został w Załączniku nr 1 Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.29.2023 z dnia 10 lutego 2023 r.

 

 

REKRUTACJA

dzieci do oddziałów przedszkolnych

w Przedszkolu Miejskim nr 1

w Złotoryi

na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi ogłasza rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2023/2024. Nabór odbędzie się w dniach od 20.02.2023 r. do 26.04.2023 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji i obejmował będzie dzieci 3-6-letnie (tj. urodzone w 2020, 2019, 2018, 2017 roku).

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami dodatkowymi składać należy:

- w formie papierowej w księgowości przedszkola ( w części piwnicznej budynku w godz. 8.00 – 15.00 albo

- w formie elektronicznej na adres e-mail: przedszkole1@zlotoryja.pl  lub skrytkę ePUAP/PM1Zlotoryja/SkrytkaESP . Ta forma wymaga przesłania oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną.

 

 

Regulamin Rekrutacji i druki dokumentów wymaganych podczas rekrutacji dostępne są do pobrania na stronie BIP przedszkola: przedszkole1.zlotoryja.pl lub w księgowości przedszkola.

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola to:

1) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, (składana jest przez rodziców, których dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2022/2023 do naszej placówki i rodzice / prawni opiekunowie chcą , aby kontynuowało ono edukację nadal w naszej placówce);

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie uczęszczały do naszego przedszkola);

3) Inne dokumenty załączane w miarę potrzeb postępowania rekrutacyjnego tj.:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu:
 2. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki;
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
 4. Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. Decyzje o niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców, rodzeństwa kandydata, objęcia kandydata pieczą zastępczą.

 

  

HARMONOGRAM REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

1) Składanie i rejestracja deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce (w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi) przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji (tj. od 20 lutego do 28 lutego 2023 r.)

2) Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( od 01 marca do 20 marca 2023 r.)

3) Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez Komisję Rekrutacyjną (od 21 marca do 30 marca 2023 r.)

4) Podanie do wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych przez Komisję Rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( 11 kwietnia 2023 r.)

5) Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do naszej placówki w postaci pisemnego oświadczenia ( od 11 kwietnia do 21 kwietnia 2023 r.)

6) Podanie do wiadomości rodziców przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

( 26 kwietnia 2023 r.)

7) Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

8) Podpisanie umowy przez rodzica/ prawnego opiekuna z placówką (do 30 sierpnia 2023 r.)

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola określony został w Załączniku nr 1 Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.19.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.