Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja

dzieci do oddziałów przedszkolnych

   w Przedszkolu Miejskim nr 1

w Złotoryi

na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi ogłasza rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2024/2025. Nabór odbędzie się w dniach od 21.02.2024 r. do 10.05.2025 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji i obejmował będzie dzieci 3-6-letnie (tj. urodzone w 2021, 2020, 2019, 2018 roku).

 Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami dodatkowymi składać należy:

- w formie papierowej w księgowości przedszkola ( w części piwnicznej budynku w godz. 8.00 – 15.00 albo

- w formie elektronicznej na adres e-mail: przedszkole1@zlotoryja.pl  lub skrytkę ePUAP/PM1Zlotoryja/SkrytkaESP . Ta forma wymaga przesłania oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną.

 

Regulamin Rekrutacji i druki dokumentów wymaganych podczas rekrutacji dostępne są do pobrania na stronie BIP przedszkola: przedszkole1.zlotoryja.pl lub w księgowości przedszkola.

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola to:

1) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, (składana jest przez rodziców, których dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2023/2024 do naszej placówki i rodzice / prawni opiekunowie chcą , aby kontynuowało ono edukację nadal w naszej placówce);

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie uczęszczały do naszego przedszkola);

3) Inne dokumenty załączane w miarę potrzeb postępowania rekrutacyjnego tj.:

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu:
  2. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki;
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
  4. Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  5. Decyzje o niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców, rodzeństwa kandydata, objęcia kandydata pieczą zastępczą.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1) Składanie i rejestracja deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce (w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi) przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji (tj. od 21 lutego do 29 lutego 2024 r.)

2) Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( od 01 marca do 05 kwietnia 2024 r.)

3) Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez Komisję Rekrutacyjną (od 08 kwietnia do 16 kwietnia 2024 r.)

4) Podanie do wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych przez Komisję Rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( 24 kwietnia 2024 r.)

5) Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do naszej placówki w postaci pisemnego oświadczenia ( od 24 kwietnia do 07 maja 2024 r.)

6) Podanie do wiadomości rodziców przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( 10 maja 2024 r.)

7) Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

8) Podpisanie umowy przez rodzica/ prawnego opiekuna z placówką (do 30 sierpnia 2024 r.)

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola określony został w Załączniku nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.15.2024 z dnia 29 stycznia                  2024 r.

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie BANER PRZEDSZKOLA

    BANER PRZEDSZKOLA