Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE POD LINKIEM

http://www.przedszkole1.zlotoryja.bip.info.pl/index.php?idmp=17&r=r

REKRUTACJA

dzieci do oddziałów przedszkolnych

w Przedszkolu Miejskim nr 1

w Złotoryi

na rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi ogłasza rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2022/2023. Nabór odbędzie się w dniach od 16.03.2022 r. do 20.04.2022 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji i obejmował będzie dzieci 3-6-letnie (tj. urodzone w 2019, 2018, 2017, 2016 roku).

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami dodatkowymi składać należy:

- w formie papierowej w księgowości przedszkola ( w części piwnicznej budynku w godz. 8.00 – 15.00 albo

- w formie elektronicznej na adres e-mail: przedszkole1@zlotoryja.pl  lub skrytkę ePUAP/PM1Zlotoryja/SkrytkaESP . Ta forma wymaga przesłania oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną.

 

 

Regulamin Rekrutacji i druki dokumentów wymaganych podczas rekrutacji dostępne są do pobrania na stronie BIP przedszkola: przedszkole1.zlotoryja.pl lub w księgowości przedszkola.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ZŁOTORYI

Ul.ST. STASZICA 10

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola to:

1) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, (składana jest przez rodziców, których dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022 do naszej placówki i rodzice / prawni opiekunowie chcą , aby kontynuowało ono edukację nadal w naszej placówce);

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie uczęszczały do naszego przedszkola);

3) Inne dokumenty załączane w miarę potrzeb postępowania rekrutacyjnego tj.:

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu:
  2. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki;
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
  4. Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  5. Decyzje o niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców, rodzeństwa kandydata, objęcia kandydata pieczą zastępczą.

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ZŁOTORYI

Ul. ST. STASZICA 10

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

1) Składanie i rejestracja deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce (w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi) przed rozpoczęciem rekrutacji (tj. od 08 marca do 15 marca 2022 r.)

2) Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( od 16 marca do 20 kwietnia 2022 r.)

3) Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez Komisję Rekrutacyjną (od 21 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.)

4) Podanie do wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych przez Komisję Rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( 06 maja 2022 r.)

5) Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do naszej placówki w postaci pisemnego oświadczenia ( od 06 maja do 13 maja 2022 r.)

6) Podanie do wiadomości rodziców przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

( 20 maja 2022 r.)

7) Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

8) Podpisanie umowy przez rodzica/ prawnego opiekuna z placówką (do 30 sierpnia 2022 r.)

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola określony został w Załączniku nr 1 Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.22.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.