Harmonogram rekrutacji do przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1) Składanie i rejestracja deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce (w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi) przed rozpoczęciem rekrutacji (tj. od 19 lutego do 27 lutego 2019 r.)

2) Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( od 28 lutego do 18 marca 2019 r.)

3) Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym przez Komisję Rekrutacyjną (od 19 marca do 29 marca 2019 r.)

4) Podanie do wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych przez Komisję Rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( 09 kwietnia 2019 r.)

5) Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do naszej placówki w postaci pisemnego oświadczenia ( od 09 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r.)

6) Podanie do wiadomości rodziców przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( 25 kwietnia 2019 r.)

7) Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

8) Podpisanie umowy przez rodzica/ prawnego opiekuna z placówką (do 30 sierpnia 2019 r.)

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola określony został w Załączniku Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.21.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.