Aktualności/ Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ŚWIAT KOSMOSU I INNE CUDA W PRZEDSZKOLU NA STASZICA

Świat kosmosu i inne cuda w przedszkolu na Staszica

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi uczestniczą w aktywnym poznawaniu świata poprzez eksperymenty, które są przeważnie dobrane do realizowanej tematyki zajęć lub wynikają z propozycji dzieci, których uwaga skupiona jest wokół intrygującego je problemu.

– Dziecięce eksperymentowanie jest jednym ze sposobów aktywnej edukacji poprzez zabawę. Wpisuje się również w polisensoryczne (wielozmysłowe) poznawanie otaczającego świata i zachodzących w nim zjawisk – mówi dyrektorka placówki, Iwona Wodniak.

 

Dzieci z grupy średniaków m.in. określały „na oko”, w którym z różnych szklanych naczyń jest najwięcej, a w którym najmniej kolorowej cieczy. Potem sprawdzały swoje tezy poprzez zmierzenie pojemności naczyń wspólną miarą. Innym razem przedszkolaki obserwowały wędrówkę i mieszanie się kolorowych cieczy przy pomocy papierowych ręczników. – Wiele ekscytacji przyniosła im zabawa z barwną tęczą na talerzu oraz doświadczenie ze świeczką na kolorowym płynie. Dzieci nie mogły uwierzyć w podnoszenie się poziomu cieczy pod szklanką. Eksperyment powtarzaliśmy więc kilkakrotnie, aby mieć jasność i pewność, że nasze spostrzeżenia się potwierdzają – dodaje Iwona Wodniak.

Starszaki z zerówki wykorzystały m.in. swoją wiedzę do stworzenia „kosmosu w słoiku”. Wsypywały do słoja, zalewały wodą, mieszały i barwiły różne tajemnicze materiały, składniki i ozdoby, aż w szklanym naczyniu powstał „świat kosmosu”.

– Tak niewiele potrzeba, aby zainteresować dzieci trudnym, niedostępnym bezpośrednio tematem, albo zjawiskiem przyrodniczym, fizycznym czy chemicznym. Najważniejsze jest stworzenie dzieciom możliwości, warunków i pozwolenie na działanie, na doświadczanie i eksperymentowanie. Tego rodzaju zabawy zaspakajają u nich potrzebę poznawania otoczenia, odkrywania nieznanych im dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk. Towarzyszy temu napięcie, które dostarcza dzieciom zadowolenia, satysfakcji i radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. To ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą dziecięce eksperymentowanie. Ma ono ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka, dlatego jak najwięcej będziemy do niego powracali – zapewnia dyrektorka.

17 marca 2021

PISZĄ O NAS W GAZECIE ZŁOTORYJSKIEJ

Programowanie w przedszkolu to nie tylko zabawa

09.03.2021 09:14, Michał Sędrowicz

Mali złotoryjanie w Przedszkolu Miejskim nr 1 uczą się programowania przy pomocy specjalnych robotów.

Programowanie wydaje się być czymś bardzo trudnym, jednocześnie tajemniczym i nieosiągalnym dla małych dzieci. Jednak nauka programowania jest możliwa w przedszkolu, czego doskonały dowód stanowi placówka przy ul. Staszica.

– W naszym przedszkolu wychowankowie nie tylko kodują, ale również bardzo aktywnie programują. Te dwa działania są ze sobą ściśle powiązane i od siebie uzależnione. Kodowanie jest wstępem do nauki programowania. Nauka zapisywania algorytmów oraz odczytywania zakodowanych informacji jest niezbędna w zabawach z programowaniem. Głównym celem zajęć jest nauka logicznego myślenia, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie – mówi dyrektorka Iwona Wodniak.

 

Programowanie wśród przedszkolaków oparte jest na zespołowej zabawie robotami edukacyjnymi (super-docami) oraz krokodylami „koko”. Roboty posiadają panele sterowania, na których (przy pomocy kolorowych przycisków) dzieci programują drogę robota od określonego punktu. Roboty poruszają się po dużej planszy, wykonując zaprogramowane zadania. Przedszkolaki projektują drogę robota z wykonaniem dodatkowych czynności.

Programowanie drogi robota na planszy, to szereg drobnych poleceń (np. jedź do przodu przez 2 pola, obróć się w prawo lub w lewo, cofnij się o 3 pola). Po drodze robot programowalny ma ominąć kałużę, zabrać bukiet kwiatów, zrobić zakupy, zanieść je do domu, itp.

– Pierwszym etapem nauki programowania jest zaprogramowanie robota do wykonania jednego polecenia, które wykona, potem kolejnego i następnego zadania. Trudniejszym zadaniem jest zakodowanie całej drogi, jaką ma robot pokonać od startu do mety oraz wykonania dodatkowych czynności. Najwyższym i najbardziej zaawansowanym poziomem jest zaprojektowanie gry przez dzieci, obmyślanie zadań, czynności, poleceń i zasad. Takie zabawy programowalnymi robotami edukacyjnymi wiążą się z emocjami, przeżywaniem, zaangażowaniem i oczekiwaniem sukcesu. Uczą rozumienia znaczenia znaków (kodów), ćwiczą cierpliwość, doskonalą uwagę i rozwijają umiejętności społeczne. Są niezbędne w nauce programowania na wyższym poziomie zaawansowania z wykorzystaniem obecnych w codziennym życiu technologii informatycznych i komputerowych. Idąc za głosem nowoczesnego świata nie ograniczamy dzieci, wręcz przeciwnie organizujemy im warunki do poznawania tego co mniej znane, zachęcamy do logicznego myślenia i kreatywności. Roboty edukacyjne są tylko pomocą w osiąganiu wyższych standardów wtajemniczenia w świat programowania – dodaje Iwona Wodniak.

 

 

 

 

Zakodowane przedszkole na Staszica

03.03.2021 11:03, Michał Sędrowicz

W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi od dwóch lat goszczą na dobre nowe pojęcia: kodowanie i wstęp do programowania.

– Czy nauka programowania ma sens w przypadku przedszkolaków? Tak, bo esencją tej sztuki jest logiczne myślenie, znajomość podstawowych pojęć matematycznych i zdolność koncentracji. Czy chcemy, czy nie, wszyscy żyjemy w świecie pełnym szyfrów. Na przykład litery to kody językowe, cyfry to kody liczbowe, a nuty pozwalają kodować dźwięki. W ramach nauki kodowania nasze przedszkole uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego programu „Kodowanie na dywanie, uczymy dzieci programować” – mówią nauczyciele.

Przedszkolaki uczą się sztuki kodowania, układając na kolorowej macie kartoniki z obrazkami według ściśle określonej instrukcji. Wykorzystują w zabawie kolorowe, plastikowe kubeczki, które mogą samodzielnie lub w zespołach układać według własnego pomysłu czy też zaproponowanego przez nauczycielkę wzoru (kodu).

 

W takiej zabawie często wykorzystywana jest duża mata edukacyjna, na kanwie której nasze skrzaty układają obrazki odszyfrowując zakodowane w wierszu instrukcje.

– Zabawy z kodowaniem sprawiają naszym wychowankom wiele radości, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania, utrwalą kierunki i sprawność orientacji na płaszczyźnie i przestrzeni, kształcą wyobraźnię i kreatywność. Dzieci chętnie działają w grupach, przez co przyśpiesza się ich rozwój społeczny. Czas, który dzieci spędzają, bawiąc się w szyfrowanie, pozwala im polubić kodowanie i traktować je jako naturalną część życia – mówi nauczycielka Karolina Klimkowicz.

– Szyfrowanie i właściwe odczytywanie zakodowanych informacji jest najefektywniejszym przygotowaniem dzieci do nauki programowania, z którym mamy do czynienia na każdym etapie naszego życia. Im szybciej wdrożymy dzieci do sprawnego kodowania, tym łatwiej przyswoją sobie trudną sztukę programowania – dodaje dyrektor przedszkola Iwona Wodniak.

9 marca 2021

Galeria

  • Powiększ zdjęcie