Aktualności/ Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA WOLNE MIEJSCA

W dniach od 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.

W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym mogą wziąć udział dzieci, które:

  • nie zostały przyjęte do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
  • nie brały udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające prowadzone jest na wolne miejsca do:

  • Przedszkola Miejskiego nr 1 – 1 wolne miejsce

Rodzic/opiekun prawny zainteresowany zapisem dziecka do placówki, powinien złożyć w terminie od 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r. w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”. Wnioski dostępne są w każdej placówce lub można je pobrać ze stron internetowych przedszkoli i szkół podstawowych.

 
5 czerwca 2019

Organizacja pracy w okresie wakacyjnym

U W A G A   R O D Z I C E !

W miesiącu lipcu 2019 r. ( od 01 do 31.07.2019 r.) przedszkole nasze pełni dyżur wakacyjny. Zorganizowane będą dla dzieci grupy mieszane  z dziećmi z innych placówek tj. Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul Letniej i ul Górniczej.

Przerwa wakacyjna w miesiącu sierpniu 2019 r. (od 01 do 31.08.2019 r.). Dyżur pełni Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Letniej i przy ul. Górniczej.

Od 27 maja 2017 r. można zapisywać dzieci na wakacje do wybranych placówek. Listy znajdują się w księgowości.

19 maja 2019

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

U W A G A   R O D Z I C E !

W wyniku głosowania nad Złotoryjskim Budżetem Obywatelskim do realizacji wytypowano między innymi program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym „ Twój zdrowy maluch”.

Dzieci z naszego przedszkola, uczestniczące w programie objęte będą bezpłatnymi zajęciami z gimnastyki korekcyjnej. Zainteresowani udziałem swojego dziecka w programie rodzice proszeni są o dostarczenie do nauczyciela do dnia 12.06.2019 r. skierowania od ortopedy lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze wskazaniem uczestnictwa z tego rodzaju zajęciach gimnastyki korekcyjnej .

      Program rusza 17 czerwca i będzie kontynuowany do 17 grudnia 2019 r. Wszystkie dzieci będą objęte profilaktyką, natomiast dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy dodatkowo ćwiczeniami korygującymi. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki w wymiarze 30 min w każdej grupie wiekowej dzieci. Ponadto rodzice proszeni będą o wypełnienie deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie (druk w przygotowaniu). Dzieci muszą być zaopatrzone w strój do ćwiczeń gimnastycznych ( koszulka z krótkim rękawem oraz spodenki w worku w szatni)

Przeciwdziałajmy wadom postawy!

Razem możemy więcej!

19 maja 2019

Galeria

  • Powiększ zdjęcie