Przedszkole Miejskie nr 1 "Złote Skrzaty" w Złotoryi

Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA
dzieci do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi
na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi ogłasza rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2020/2021. Nabór odbędzie się w dniach od 11.03.2020 r. do 30.03.2020 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji i obejmował będzie dzieci 3-6-letnie (tj. urodzone w 2017, 2016, 2015, 2014 roku).

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami dodatkowymi składać należy:

Regulamin rekrutacji i druki dokumentów wymaganych podczas rekrutacji dostępne są do pobrania na stronie przedszkola: przedszkole1.zlotoryja.pl lub w księgowości przedszkola.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ZŁOTORYI
UL. ST. STASZICA 10
DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola to:

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, (składana jest przez rodziców, których dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2019/2020 do naszej placówki i rodzice / prawni opiekunowie chcą , aby kontynuowało ono edukację nadal w naszej placówce);
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie uczęszczały do naszego przedszkola);
 3. Inne dokumenty załączane w miarę potrzeb postępowania rekrutacyjnego tj.:
  • Oświadczenie o zatrudnieniu:

  • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki;

  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

  • Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;

  • Decyzje o niepełnosprawności: kandydata, jednego z rodziców, rodzeństwa kandydata, objęcia kandydata pieczą zastępczą.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ZŁOTORYI
UL. ST. STASZICA 10
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Składanie i rejestracja deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce (w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi) przed rozpoczęciem rekrutacji (tj. od 02 marca do 10 marca 2020 r.)
 2. Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( od 11 marca do 30 marca 2020 r.)
 3. Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez Komisję Rekrutacyjną (od 31 marca do 08 kwietnia 2020 r.)
 4. Podanie do wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych przez Komisję Rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( 20 kwietnia 2020 r.)
 5. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do naszej placówki w postaci pisemnego oświadczenia ( od 20 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.)
 6. Podanie do wiadomości rodziców przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( 05 maja 2020 r.)
 7. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
 8. Podpisanie umowy przez rodzica/ prawnego opiekuna z placówką (do 30 sierpnia 2020 r.)

Harmonogram rekrutacji do przedszkola określony został w Załączniku nr 1 Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.20.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.